POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Super Cars Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok 31, 00-020, NIP: 5252963947, REGON: 525831157 (dalej Super-Cars.pl) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej RODO), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Super-Cars.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Super-Cars.pl, skontaktuj się z Super-Cars.pl. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię  identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie Super-Cars.pl. Kiedy w poniższym
dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Super-Cars.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.super-cars.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak przeglądanie oferty i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Super-Cars.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Korzystanie przez Ciebie ze strony www.super-cars.pl, lub korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej
Polityki Prywatności i Regulaminu świadczenia usług przez Super-Cars.pl

 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SUPER-CARS.PL, W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Super-Cars.pl.

Transakcje: Super-Cars.pl w ramach platformy www.super-cars.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, w celu realizacji zamówienia.

Obsługa Użytkownika: Super-Cars.pl w ramach platformy www.super-cars.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie  także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Super-Cars.pl będzie także uprawniony do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Rezerwacja i realizacja Vouchera: dane osobowe użytkowników mogą być gromadzone w celu poprawnej rezerwacji Vouchera oraz realizacji usługi.

Chat: Super-Cars.pl w ramach platformy może gromadzić dane osobowe Użytkowników   kontaktujących się z Super-Cars.pl za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego i chatu dostępnego na stronie www.super-cars.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem platformy, na przykład w związku z realizacją zamówień dokonywanych w serwisie www.super-cars.pl.

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Super-Cars.pl jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy www.super-cars.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej www.super-cars.pl lub usług podmiotów zewnętrznych.

Akcje promocyjne: Okazjonalnie Super-Cars.pl organizuje akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Super-Cars.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

 

III. ADRES IP, PLIKI COOKIES

Super-Cars.pl może gromadzić w ramach usług platformy firmy dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

 

1. POLITYKA COOKIES

W trakcie obecności w naszym Serwisie internetowym (zwanym dalej „Serwisem”) zbierane są informacje, które pozwalają zidentyfikować urządzenie Użytkownika oraz odpowiednią przeglądarkę internetową (lub ewentualne urządzenia mobilne używane przez Użytkownika do poruszania się po Internecie). Identyfikacja odbywa się dzięki instalacji prostych plików tekstowych zwanych „Cookie” oraz zbliżone sposoby informatyczne (dla celów tego dokumentu wspólnie określane jako „Cookies”). Pliki Cookies zapisywane na urządzeniu Użytkownika po wejściu do Serwisu dzielą się na kilka typów:

Niezbędne Cookie pomagają w korzystaniu ze strony internetowej poprzez udostępnienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Strona internetowa nie może działać poprawnie bez tych plików cookie. Przykładowy Niezbędny plik Cookie – CookieConsent.

Cookies Techniczne (Preferencji): są ściśle związane z poruszaniem się po stronach Serwisu i zapewniają wygodne korzystanie z niego. Umożliwiają, między innymi, śledzenie wyborów Użytkownika (wykorzystywana przeglądarka, rozmiar czcionki, itp.), rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne, w przypadku nowego połączenia i zarządzać sesją przeglądania (pozwalając zachować aktywne połączenie w strefie zabezpieczonej hasłem w czasie całej sesji internetowej). Wykorzystuje się je także do analiz zbiorczych, aby poprawić jakość usług oraz dostępność Serwisu dla użytkowników. Przykładowe Cookie Techniczne – __lc.visitor_id.

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z witrynami, zbierając je i raportując. Są to Cookies dostarczane przez podmioty trzecie (za zgodą Super-Cars.pl). Do tej kategorii zalicza się Cookies Google Analytics, używane do zbierania statystyk, zbiorczo i anonimowo, żeby analizować wizyty oraz poruszanie się po stronach Serwisu przez użytkowników. Przykładowe Cookie Statystyczne – __utma.

Pliki Cookies Marketingowe – cookies podmiotów trzecich instalowane w celach marketingowych: są to Cookies instalowane za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie za zgodą Super-Cars.pl, aby móc wysyłać użytkownikom spersonalizowane reklamy, zgodnie z ich preferencjami, według informacji związanych z odwiedzanymi stronami (np. wizytą na stronach tej Witryny lub innych, które używają tych samych Cookies) – np. Facebook, Google Analytics, Doubleclick. Przykładowe Cookie Marketingowe – collect.

 

2. TREŚCI UDOSTĘPNIANIE POPRZEZ SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE

Nasz Serwis zawiera funkcje udostępniania treści poprzez sieci społecznościowe. Administrator Serwisu może zbierać informacje, takie jak używany adres IP, czy też strony odwiedzane lub zapisane w plikach Cookies. Gromadzenie tych informacji jest określone w politykach prywatności podmiotów, które umożliwiają takie funkcje. Więcej informacji na temat dokonywanego przetwarzania danych, wyłączania i/lub usuwania tych plików cookie, można znaleźć pod poniższymi linkami:

Jak wyłączyć i/lub usunąć pliki Cookies

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę, tak, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie Cookies lub usunąć ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego wszystkie zapisane pliki Cookies. Metoda wyłączenia zapisu Cookies różni się w zależności od przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stron najpopularniejszych przeglądarek z instrukcjami sposobu wyłączenia zapisu Cookie:

UWAGA: Wyłączenie i/lub usunięcie technicznych plików cookie może spowodować utrudnienia podczas korzystania z Serwisu.

 

3. TECHNICZNE PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Nasz Serwis używa plików Cookies podmiotów trzecich. Aby uzyskać więcej informacji lub zablokować te Cookies, zapoznaj się proszę z rozdziałem na temat plików Cookies w witrynach podmiotów trzecich, wymienionych poniżej.

Jak wyłączyć i/lub usunąć pliki Cookies stron trzecich dotyczących profilowania w celach marketingowych

Przy pierwszej wizycie w naszym Serwisie z komputera lub urządzenia mobilnego, wyświetlana jest krótka informacja na temat wykorzystania plików Cookies w postaci pojawiającego się na stronie paska z informacją. Zamknięcie paska lub kontynuowanie korzystania z Serwisu czy też wejście do dowolnego elementu zewnętrznego poza paskiem, jest równoznaczne z udzieleniem zgody na pobrania zewnętrznych plików profilowania Cookies

Na pasku znajduje się link do tej strony, za pomocą którego można uzyskać więcej informacji i wyłączyć pliki cookie podmiotów trzecich służące do profilowania w celach marketingowych. W obu przypadkach (tj. w przypadku udzielenia zgody, jak i w przypadku odmowy na użycie plików Cookies służących do profilowania) zostaną umieszczone na komputerze lub urządzeniu przenośnym, za pomocą których korzystają one z Internetu, techniczne Cookies, w celu przechowywania pliku świadczącego o udzieleniu zgody, bądź odmowie. Wskazane techniczne pliki Cookies pozostają na komputerze użytkownika lub urządzeniu przenośnym przez okres 12 miesięcy od daty ich instalacji, o ile nie zostaną usunięte ręcznie.

W każdej chwili można odwołać udzieloną wcześniej zgodę na instalację zewnętrznych plików Cookies służących do profilowania, wchodząc do następującej sekcji „Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików Cookies podmiotów trzecich służących do profilowania w celach marketingowych”.

Nawet w tym przypadku zostanie zainstalowany na komputerze lub urządzeniu przenośnym służącym do korzystania z Internetu techniczny plik Cookie przechowujący udzielenie rezygnacji. Ten plik Cookie wyłącza, ale nie usuwa wcześniej zainstalowanych technicznych Cookies, ani zewnętrznych Cookies służących profilowaniu, które, jeśli nie zostaną usunięte ręcznie, pozostaną na komputerze Użytkownika lub urządzeniu przenośnym do ostatecznego upływu terminu określonego przez właściciela cookie. Jeśli Użytkownik chce usunąć także wcześniej zainstalowane techniczne pliki Cookies oraz te zewnętrzne, służące do profilowania, może dokonać tego samodzielnie za pomocą specjalnej funkcji swojej przeglądarki.

Metoda rezygnacji różni się w zależności od przeglądarki używanej w celu korzystania z Internetu. Więcej informacji można znaleźć w linkach znajdujących się w sekcji „Jak wyłączyć i/lub usunąć pliki Cookies”.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików Cookies podmiotów trzecich służących do profilowania w celach marketingowych Poniżej można wyrazić zgodę na korzystanie z zewnętrznych plików Cookie służących do profilowania w celach marketingowych zainstalowanych za pośrednictwem naszego Serwisu, lub zobaczyć wcześniej dokonany wybór, a także zmienić decyzję o zgodzie w każdej chwili. Cookies podmiotów trzecich służących do profilowania w celach marketingowych:

Super-Cars.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepoprawne działanie witryn podmiotów trzecich wymienionych powyżej.

 

IV. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Super-Cars.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników na www.super-cars.pl w następujących celach:

Super-Cars.pl jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie www.super-cars.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

 

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Jeżeli będzie to wynikać ze zgody Użytkownika albo uzasadnionego interesu Super-Cars.pl, firma może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Super-Cars.pl. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany. Super-Cars.pl nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

Super-Cars.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. Partnerami realizującymi usługę, wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Super-Cars.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

Super-Cars.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Super-Cars.pl w walce z oszustwami i nadużyciami w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Super-Cars.pl. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Super-Cars.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na
nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach www.super-cars.pl.

Super-Cars.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Super-Cars.pl.

 

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin). Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na stronie www.super-cars.pl, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

W przypadku, gdy Super-Cars.pl występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody, wysyłając pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres siedziby Super-Cars.pl. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez Super-Cars.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Super-Cars.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Super-Cars.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

VIII. ZMIANA POSTANOWIEŃ

W razie konieczności Super-Cars.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

 

IX. DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres: [email protected].